Our Visiting Doctors

General Surgeons

 1. Devdas Hegde

 2. Abdul Majeed

 3. Yogesh Kumar

 4. D.N. Shetty

 5. Ashfaq Mohammad

 6. Rithish Suvarna

Oncologists

 1. Sanath Hegde

 2. Suresh Rao

 3. Krishna Prasad

 4. Kamalaksha Shenoy

 5. Rachan Shetty

 6. Guru Prasad

Radiologists  

 1. Naveen Chandra Shetty

 2. Prashanth K

 3. Ganesh K

 4. Ram prassad

 5. Sonali

 6. Peter Joshuva

Pediatricians

 1. Hussain Kunhi

 2. Shamshad Khan

 3. Shivaram Rai

 4. Faheem

 5. Haris

 ENT Surgeons

 1. Raghavendra Rao Aroor

 2. Satish Bhandary

 3. Kishore Shetty

 4. Naveesha Lathif

 Urologists

 1. M.C. Suvarna

 2. Laxman Prabhu

 3. Mujeeb Rehman

 4. Althaf Khan

 5. Mohammed Saleem

Neuro Surgeons

 1. K.V Devadiga

 2. Ballal CK

 3. Arjun Shetty

 4. Kishore Shetty

Gynecologists

 1. Rathi Devi 

 2. Latha Sharma

 3. S. R. Nayak

 4. Usha Mascharenhas

 5. Jameela

Psychiatrists 

 1. Anil Kakunje

 2. Kiran Kumar Pk

 3. Supriya Hedge Aroor

 4. Smrthi

Physicians 

 1. Munner Ahamed

 2. Syed Sirajuddin

 3. Mohammed Ismail

 4. Srinivas Kakkilaya

 5. Thajuddin

 6. V.G Rai

 7. Nagraj Shetty

 8. Alam Nawaz

 9. Ajay Bhat

 10. Shree Charan

Plastic Surgeon 

 1. Thangam Verghese

 2. Dinesh Kadam

 3. Sathish Bhat

Hematogists 

 1. Prashanth B

Chest Physician 

 1. ALkha Bhat

Pediatric Surgeons

 1. Ganesh Pai.K

 2. Sandeep Rai

 3. Ashraf Ahmed

Ruemotologist

 1. Pradeep Kumar Shenoy

Cardio Thorosic Surgeon

 1. Ashok B. Shetty

Maxillo Facial Surgeons 

 1. Keshav Bhat

 2. Musthafa

 3. Naveen Rao

Opthamalogists

 1. Manjunath Kamath

 2. Bhavani Shankar

Nephrologists

 1. Sushanth Kumar

 2. Prashanth Kumar

Oncology Surgeon

 1. Jalaluddin Akbar

 2. Roshan Gatty

 3. Vishwanath

Pediatric Surgeons

 1. Ganesh Pai.K

 2. Sandeep Rai

 3. Ashraf Ahmed

Neurologists 

 1. Shankar 

 2. Misri Z.K

 3. Shivand Pai

 4. Rakshith

Gastroenterologists

 1. Rajesh Ballal

 2. Raviraj Vittal

 3. Hyder

Cardiologists

R.L Kamath

9845084345

Sayyed Mohammad

9448314375

Narasimha Pai

9449664407

Nephrologists

Prashanth Kumar

9880119954

Amith

9448857192

Pediatricians

Shamshad Khan

9448726887

Faheem

9663367073

Haris

9845156599

Cardio Thorosic Surgeons

Ashok Shetty

9845082739

Suresh Pai

9845084197

Neuro Surgeons

Devadiga K. V.

9845085050

Arjun Shetty

9845011592

Ballal C.K

8945082537

Divakar Rao

9845084566

ENT Surgeons

Kishore Shetty

9845216101

Naveesha Lathif

9900555585

Raghavendra Rao Aroor

9845009117

N. A. Mohammed

9916129253

Neurologists

Shankar

9845080925

Rakshith

9482882511

Shivanand Pai

9886430533

Z. K. Misri

9845421556

Gastroenterologists

Suresh Shenoy

9972724845

Raviraj Vittal

9845618392

Hyder

9611361604

Oncologists

Sanath Hegde

9845082669

Krishna Prasad

9880345666

Suresh Rao

9886904088

Kamalaksha Shenoy

9448159414

Guruprasad Bhat

9663560802

General Surgeons

Devdas Hegde

9343562024

Abdul Majeed

9972100001

Ashfaq Mohammad

9845323573

D. N. Shetty

9448152296

Yogish Kumar

9845086778

Rithin Suvarana

9886203235

Oncology Surgeons

Jalaluddin Akbar

9844055371

Rohan Gatty

9480571034

Vishwanath Sherigar

8123567396

Gynecologists

Rathi Devi

9845096066

Jameela

9480265375

Usha Mascharenhas

9845498938

Latha Sharma

9243306514

S. R. Nayak

9845085538

Ophthalmologists

Manjunath Kamath

9844127325

Bhavani Shankar

9845243339

Ajay Kamath

9844161703

Plastic surgeons

Thangam Verghese

9845082553

Dinesh Kadam

9886312711

Satish Chandra

9945590976

Psychiatrists

Supriya Hegde Aroor

9845338287

Smrthi

9845046770

Kiran Kumar P.K.

9845308734

Pulmonologist

Shobitha Bhat

9449751138

Don

8197926328

Harsha D.S.

8971896049

Heamatologist

Prashanth

9986045611

Maxillo Facial Surgeons

Keshav Bhat

9845097448

Musthafa

9845082220

Naveen Rao

9845008355

Orthopedic Surgeons

Syed Nizamuddin

98444042888

Jalaluddin M.V.

9343340100

Rizwan Ahmed

9341140100

Premjith

9448951987

Imtiaz Ahmed

9845086778

Samir

9845592120

Amarnath Savoor

9686699678

Urologists

M. C. Suvarna

9845085546

Althaf Khan

9741850091

Laxman Prabhu

9845428532

Mujeeb

9945708260

Mohd. Salim

9483503528

Radiologists

Naveen Chandra Shetty

9845084848

Ramprasad

9485080505

Ravichandra

9741188388

Ganesh. K

9845248658

Prashanth K.

9845211622

Sonali

9880490703

Vinayaka

9845270001

Pediatric Surgeons

Ganesh Pai K

9845083351

Sandeep Rai

9845083322

Ashraf Ahmed

9448808845